Một ông nọ, ân cần săn sóc con chó quý giá của ông, loại chó chuyên giữ nhà, bằng cách cho nó uống dầu cá thu mỗi ngày, vì ông nghe người ta bảo dầu cá thu rất tốt cho loài chó. Ngày ngày, ông thận trọng kềm chặt đầu con chó giữa hai đầu gối, banh miệng nó ra và đổ dầu cá vào họng nó.

Một hôm, con chó cự nự vượt thoát được vòng tay của ông, đánh vung vãi dầu cá khắp sàn nhà. Trước sự ngạc nhiên của ông chủ, con chó quay lại liếm sạch chỗ dầu cá còn sót lại nơi cái muỗng. Điều đó đã giúp ông hiểu tại sao con chó chống lại ông, không phải nó không thích uống dầu cá, mà nó không thích cách ông cho nó uống.

Cách cho đôi khi quan trọng hơn của cho.

Lm. ANTHONY DE MELLO, SJ. ( 1931 – 1987 )