CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY- NĂM 2017

hãy trở về cùng cha

hãy trở về cùng cha

Giáo phận Ban Mê Thuột Giáo Xứ Vinh An CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY- NĂM 2017 1. Mục đích - Để quý thành viên chức sắc, quý giới Gia Trưởng, quý giới Hiền Mẫu, Giới trẻ trong Giáo xứ được gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau trong bầu khí mùa Chay Thánh, dọn tâm hồn xứng đáng mừng lễ Phục Sinh. - Giúp cho mọi người nhận biết được Phận vụ người giáo dân trong Giáo Hội 2. Thời gian: ngày 20 và ngày 21 tháng 3 năm 2017 3. Địa điểm: Giáo xứ Vinh An. Giáo phận Ban Mê Thuột 4. Thành phần tham dự: - Quý chức sắc: BHG Họ, Ban Điều hành các đoàn thể Giáo xứ. - Quý Hội đoàn Gia trưởng và Hiền Mẫu, Giới trẻ Giáo xứ
. Chương trình chi tiết: 
+ Quý Chức Sắc ( 2 buổi)

STT   Thời gian Nội dung Người thực hiện
1 ( Tối Thứ Hai)
ngày 20/3
19h00’ - 19h20’
19h20’ - 21h00’
Đón tiếp, giới thiệu
Giảng Tĩnh tâm
Cha Quản Xứ, BTV HĐGX
Cha Antôn Hà Văn Minh
2 (Sáng Thứ Ba)
ngày 21/3
07h15’ - 07h30’ Tập trung, khởi động Quý Soeur, BTV
3   07h30’ - 08h30’ Giảng tĩnh tâm Cha Antôn Hà Văn Minh
4   08h30’ - 08h45’ Giải lao Các tham dự viên
5   08h45’ - 09h45’ Giảng tĩnh tâm Cha Antôn Hà Văn Minh
6   09h45’ - 10h00’ Giải lao Các tham dự viên
7   10h00’ - 10h45’ Trao đổi, giải đáp thắc mắc Cha Antôn Hà Văn Minh. BTV
8   10h45’ - 11h00’ Cám ơn, Bế mạc. Cha Quản Xứ, BTV HĐGX
+ Quý Hội Đoàn (1 buổi)
STT   Thời gian Nội dung Người thực hiện
1 ( Chiều Thứ Ba)
ngày 21/3
13h30’ - 13h45’ Đón tiếp, giới thiệu Cha Quản Xứ, BTV HĐGX
 
2   13h45’ - 14h45’ Giảng tĩnh tâm Cha Antôn Hà Văn Minh
3   14h45’ - 15h00’ Giải lao Các tham dự viên
4   15h00’ - 15h45’ Giảng tĩnh tâm Cha Antôn Hà Văn Minh
5   15h45’ - 16h00’ Giải lao Các tham dự viên
6   16h00’ - 16h30’ Trao đổi, giải đáp thắc mắc Cha Antôn Hà Văn Minh. BTV
7   16h30’ - 17h00’ Cám ơn, Ôn hát Quý Soeur, BTV HĐGX
8   17h00 Thánh lễ Quý Cha
·         Buổi sáng, ngày 21/3 và 22/3,  lúc 4h30’: Thánh lễ sáng  dành chung cho cộng đoàn Dân Chúa, có giảng tĩnh tâm chung giáo dân.
                                                                               Vinh An, ngày 12 tháng 3 năm 2017
Linh Mục Quản Xứ                                                 T/m Ban Thường vụ HĐGX
        ( Đã Ký)

Nguồn tin: Ban TV HĐGX Vinh An