ƠN ĐẠI XÁ PORTIUNCULA

ƠN ĐẠI XÁ PORTIUNCULA
PORTIUNCULA có nghĩa là" thửa đất nhỏ " đây là thửa đất gần Assisi mà vào năm 1210 các đan sỹ Biển Đức đã giao cho thánh  Phanxico và  các  anh em sử dụng làm nơi tu  trì, ở đó có một nhà nguyện nhỏ đổ nát. tại đây thánh Phanxico đã  thấy thị kiến Đức Mẹ ở giữa các thiên thần và hứa là mỗi lần  ai viếng nhà nguyện này vào ngày 2 - 8 thì được một ơn đại xá chỉ cho người đã qua đời. được Đức Giáo hoàng Honorio III ban phép , năm 1216 thánh Phanxico đã công bố ơn ĐẠI XÁ PORTIUNXCULA.
về  sau ơn này được mở rộng  cho  các  nhà thờ giáo xứ. hiện nay  việc hưởng ơn  đại xá được quy định như sau: từ trưa ngày 1 - 8 cho đến  nửa  đêm ngày 2 - 8 ai viếng nhà thờ giáo xứ đọc 1 kinh lạy cha, kinh  tin kính thì  được hưởng ơn đại xá  Portiuncula, với những điều kiện thường lệ là  xưng tội , rước lễ  cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, ân xá này chỉ  được hưởng một lần  mà thôi.


Ngọc Sương ( sưu tầm)