MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ VỌNG GIÁNG SINH


GIỜ CANH THỨCTHÁNH LỄ

Tác giả bài viết: Ban MV VH-TT Vinh An