HÌNH ẢNH VÀ VIDEO THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI TẠI NGHĨA TRANG GIÁO HỌ BÌNH THUẬN

chiều nay vào lúc 16 giờ 30 ngày 7 - 11 - 2018 tại nghĩa  trang giáo họ Bình Thuận ,  cha Trần Văn Thanh Quản xứ giáo  xứ Xuân Lộc, là người  con của giáo  họ Bình Thuận đã chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu trong giáo họ đã qua đời, cùng đồng tế với ngài còn có cha Phaolo Quản xứ giáo  xứ Vinh An và các cha phó xứ. Ban MVVHTT giáo xứ Vinh An xin  giới thiệu một số hình ảnh của buổi lễ.Tác giả bài viết: Ban MV VH-TT Vinh An